سیستم های معاملاتی متاتریدر

نمونه های متاتریدر

بررسی سیستم مدیریت پول لبوشر از لحاظ آماری

بررسی سیستم مدیریت پول لبوشر از لحاظ آماری الکساندر دوبوویک سه نوع دورغ داریم: دروغ معمولی، دروغ بزرگ، و آمار! مقدمه در این چند هفته…